SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2017 - szkolenia SEP G1, G2, G3

Katowice

 • 24-08-2017
 • 31-08-2017
 • 07-09-2017
32 271 35 64


Warszawa

 • 25-08-2017
 • 30-08-2017
22 354 62 68


Zabrze

 • 24-08-2017
 • 31-08-2017
 • 07-09-2017

32 271 35 64


Gdynia

 • 28-08-2017
 • 04-09-2017
58 526 15 62


Kraków

 • 25-08-2017
 • 30-08-2017
12 311 06 11


Łódź

 • 29-08-2017
 • 05-09-2017
42 942 05 09


Poznań

 • 25-08-2017
 • 31-08-2017
61 666 13 63


Wrocław

 • 24-08-2017
 • 30-08-2017
71 712 83 04


Olsztyn

 • 25-08-2017
 • 31-08-2017
77 707 08 34


Białystok

 • 28-08-2017
 • 04-09-2017
85 674 97 31


Płock

 • 29-08-2017
 • 05-09-2017
24 337 60 39


Toruń

 • 25-08-2017
 • 30-08-2017
56 649 50 42


Zielona Góra

 • 28-08-2017
  04-09-2017
34 341 01 54


Lublin

 • 24-08-2017
 • 31-08-2017
89 722 81 08


Rzeszów

 • 29-08-2017
 • 04-09-2017
33 486 69 04


Kielce

 • 24-08-2017
 • 31-08-2017
91 885 41 58Formularz zgłoszeniowy

G1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną (eksploatacja + dozór).

G2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (eksploatacja + dozór)

G3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz (eksploatacja + dozór)