Marzec / Kwiecień 2018 - szkolenia SEP G1, G2, G3

Katowice

 • 06.06.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
32 271 35 64


Warszawa

 • 24.05.2019
 • 14.06.2019
 • 21.06.2019
 • 28.06.2019
22 354 62 68


Zabrze

 • 30.05.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019

32 271 35 64


Gdynia

 • 04.06.2019
 • 12.06.2019
 • 17.06.2019
 • 24.06.2019
58 526 15 62


Kraków

 • 03.06.2019
 • 11.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
12 311 06 11


Łódź

 • 28.05.2019
 • 13.06.2019
 • 18.06.2019
 • 25.06.2019
42 942 05 09


Poznań

 • 07.06.2019
 • 17.06.2019
 • 21.06.2019
 • 26.06.2019
61 666 13 63


Wrocław

 • 04.06.2019
 • 10.06.2019
 • 18.06.2019
 • 24.06.2019
71 712 83 04


Opole

 • 05.06.2019
 • 12.06.2019
 • 19.06.2019
 • 26.06.2019
77 707 08 34


Białystok

 • 06.06.2019
 • 11.06.2019
 • 19.06.2019
 • 28.06.2019
85 674 97 31


Płock

 • 07.06.2019
 • 14.06.2019
 • 21.06.2019
 • 28.06.2019
24 337 60 39


Toruń

 • 31.05.2019
 • 10.06.2019
 • 18.06.2019
 • 25.06.2019
56 649 50 42


Częstochowa

 • 06.06.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
34 341 01 54


Olsztyn

 • 03.06.2019
 • 10.06.2019
 • 19.06.2019
 • 24.06.2019
89 722 81 08


Bielsko-Biała

 • 06.06.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
33 486 69 04


Lublin

 • 05.06.2019
 • 12.06.2019
 • 19.06.2019
 • 26.06.2019
81 440 50 31Zielona Góra

 • 05.06.2019
 • 10.06.2019
 • 18.06.2019
 • 25.06.2019

601 900 900


Szczecin

 • 04.06.2019
 • 11.06.2019
 • 17.06.2019
 • 28.06.2019

601 900 900


Rzeszów

 • 07.06.2019
 • 14.06.2019
 • 21.06.2019
 • 28.06.2019

601 900 900


Kielce

 • 03.06.2019
 • 10.06.2019
 • 17.06.2019
 • 24.06.2019

601 900 900


Formularz zgłoszeniowy

G1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną (eksploatacja + dozór).

G2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (eksploatacja + dozór)

G3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz (eksploatacja + dozór)