Marzec / Kwiecień 2018 - szkolenia SEP G1, G2, G3

Katowice

 • 07-06-2018
 • 14-06-2018
 • 21-06-2018
 • 28-06-2018
32 271 35 64


Warszawa

 • 04-06-2018
 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 21-06-2018
22 354 62 68


Zabrze

 • 07-06-2018
 • 14-06-2018
 • 21-06-2018
 • 28-06-2018

32 271 35 64


Gdynia

 • 04-06-2018
 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 29-06-2018
58 526 15 62


Kraków

 • 06-06-2018
 • 13-06-2018
 • 22-06-2018
 • 29-06-2018
12 311 06 11


Łódź

 • 30-05-2018
 • 08-06-2018
 • 21-06-2018
 • 29-06-2018
42 942 05 09


Poznań

 • 04-06-2018
 • 11-06-2018
 • 18-06-2018
 • 25-06-2018
61 666 13 63


Wrocław

 • 06-06-2018
 • 13-06-2018
 • 20-06-2018
 • 27-06-2018
71 712 83 04


Opole

 • 06-06-2018
 • 13-06-2018
 • 20-06-2018
 • 27-06-2018
77 707 08 34


Białystok

 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 23-06-2018
 • 29-06-2018
85 674 97 31


Płock

 • 04-06-2018
 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 21-06-2018
24 337 60 39


Toruń

 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 22-06-2018
 • 29-06-2018
56 649 50 42


Częstochowa

 • 07-06-2018
 • 14-06-2018
 • 21-06-2018
 • 25-06-2018
34 341 01 54


Olsztyn

 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 22-06-2018
 • 29-06-2018
89 722 81 08


Bielsko-Biała

 • 07-06-2018
 • 14-06-2018
 • 21-06-2018
 • 28-06-2018
33 486 69 04


Lublin

 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 23-06-2018
 • 29-06-2018
81 440 50 31Zielona Góra

 • 04-06-2018
 • 11-06-2018
 • 18-06-2018
 • 28-06-2018

502 900 900


Szczecin

 • 08-06-2018
 • 15-06-2018
 • 22-06-2018
 • 29-06-2018

601 900 900


Rzeszów

 • 06-06-2018
 • 13-06-2018
 • 22-06-2018
 • 29-06-2018

502 900 900


Kielce

 • 07-06-2018
 • 14-06-2018
 • 21-06-2018
 • 25-06-2018

601 900 900


Formularz zgłoszeniowy

G1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną (eksploatacja + dozór).

G2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (eksploatacja + dozór)

G3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz (eksploatacja + dozór)