Grudzień/ Styczeń 2018 - szkolenia SEP G1, G2, G3

Katowice

 • 14-12-2017
 • 21-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
32 271 35 64


Warszawa

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 29-12-2017
 • 04-01-2018
22 354 62 68


Zabrze

 • 14-12-2017
 • 21-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018

32 271 35 64


Gdynia

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 05-01-2018
 • 12-01-2018
58 526 15 62


Kraków

 • 13-12-2017
 • 20-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
12 311 06 11


Łódź

 • 18-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
 • 18-01-2018
42 942 05 09


Poznań

 • 18-12-2017
 • 22-12-2017
 • 05-01-2018
 • 12-01-2018
61 666 13 63


Wrocław

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
71 712 83 04


Opole

 • 18-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
 • 18-01-2018
77 707 08 34


Białystok

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
85 674 97 31


Płock

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 05-01-2018
 • 12-01-2018
24 337 60 39


Toruń

 • 18-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
 • 18-01-2018
56 649 50 42


Częstochowa

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 05-01-2018
 • 12-01-2018
34 341 01 54


Olsztyn

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
89 722 81 08


Bielsko-Biała

 • 15-12-2017
 • 22-12-2017
 • 05-01-2018
 • 12-01-2018
33 486 69 04


Lublin

 • 18-12-2017
 • 04-01-2018
 • 11-01-2018
 • 18-01-2018
81 440 50 31Formularz zgłoszeniowy

G1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną (eksploatacja + dozór).

G2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (eksploatacja + dozór)

G3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz (eksploatacja + dozór)