Marzec / Kwiecień 2018 - szkolenia SEP G1, G2, G3

Katowice

 • 04.04.2019
 • 11.04.2019
 • 18.04.2019
 • 25.04.2019
32 271 35 64


Warszawa

 • 01.04.2019
 • 08.04.2019
 • 19.04.2019
 • 30.04.2019
22 354 62 68


Zabrze

 • 27.03.2019
 • 11.04.2019
 • 18.04.2019
 • 25.04.2019

32 271 35 64


Gdynia

 • 28.03.2019
 • 09.04.2019
 • 17.04.2019
 • 25.04.2019
58 526 15 62


Kraków

 • 01.04.2019
 • 09.04.2019
 • 15.04.2019
 • 26.04.2019
12 311 06 11


Łódź

 • 29.04.2019
 • 08.04.2019
 • 23.04.2019
 • 29.04.2019
42 942 05 09


Poznań

 • 01.04.2019
 • 12.04.2019
 • 18.04.2019
 • 25.04.2019
61 666 13 63


Wrocław

 • 02.04.2019
 • 08.04.2019
 • 16.04.2019
 • 26.04.2019
71 712 83 04


Opole

 • 26.03.2019
 • 09.04.2019
 • 17.04.2019
 • 27.04.2019
77 707 08 34


Białystok

 • 06.04.2019
 • 12.04.2019
 • 16.04.2019
 • 26.04.2019
85 674 97 31


Płock

 • 01.04.2019
 • 08.04.2019
 • 19.04.2019
 • 30.04.2019
24 337 60 39


Toruń

 • 09.04.2019
 • 16.04.2019
 • 23.04.2019
 • 30.04.2019
56 649 50 42


Częstochowa

 • 01.04.2019
 • 08.04.2019
 • 15.04.2019
 • 29.04.2019
34 341 01 54


Olsztyn

 • 04.04.2019
 • 10.04.2019
 • 19.04.2019
 • 30.04.2019
89 722 81 08


Bielsko-Biała

 • 04.04.2019
 • 14.04.2019
 • 18.04.2019
 • 25.04.2019
33 486 69 04


Lublin

 • 07.04.2019
 • 12.04.2019
 • 19.04.2019
 • 26.04.2019
81 440 50 31Zielona Góra

 • 02.04.2019
 • 12.04.2019
 • 24.04.2019
 • 26.04.2019

601 900 900


Szczecin

 • 03.04.2019
 • 10.04.2019
 • 17.04.2019
 • 24.04.2019

601 900 900


Rzeszów

 • 01.04.2019
 • 09.04.2019
 • 23.04.2019
 • 30.04.2019

601 900 900


Kielce

 • 05.04.2019
 • 17.04.2019
 • 25.04.2019
 • 29.04.2019

601 900 900


Formularz zgłoszeniowy

G1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną (eksploatacja + dozór).

G2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (eksploatacja + dozór)

G3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz (eksploatacja + dozór)